Flådens Skibe og Fartøjer

Gunnar Olsen  Svenn Storgaard

DSC05566

Bogen kan sandsynligvis ikke mere købes, men kan lånes på biblioteket, samt findes i PDF-format på "Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venners" hjemmeside, www.marinehist.dk.

Klik på knapper på menulinjen for at se beskrivelse af menupunkter.

Med ++ er markeret ændringer siden seneste opdateringsliste dateret   18.01.2010

Med understregning er markeret rettelser, som udelukkende vedrører 1. oplag af bogen.

Side 13: 3. afsnit, linie 3. Rear Admiral er i to ord.

Side 21: Billedtekst THETIS. Årstal skal være 89.

Side 23: Admiralty Job No: Trykfejl i næstsidste linie. Skal være identisk.   Til listen skal føjes: “ESM: Electronic Support Measures” og "KBF: Kystbefæstningen".

Side 24: pp. Mere korrekt er blot at angive: Perpendikulærerne. Til listen skal føjes: "SUM: Sundets Marinedistrikt".

Side 27: Billedtekst. Minelæggeren inderst er FYEN.

Side 29: GODTHAAB. Indgået skal være   .06.45.

Side 29: THETIS. Kanoner: De 2 57 mm ALK L/30 installeredes allerede 1946.

Side 30: Teksten: De to kedler kom fra HVALEN (ikke Høgen)

Side 31: THETIS. Billedtekst: Skal være nye kedler.

Side 35: GALATHEA. De engelske PT-numre var hhv. L 36 og U 36.

Side 36: ESBERN SNARE. Bestilt 20.12.39 under "1939 War Programme". Værftets byggenr. er 579.

Side 36: ROLF KRAKE. Bestilt 20.12.39 under "1939 War Programme". Værftets byggenr. er 1595. Adoptionsåret er 1955.

Side 37: VALDEMAR SEJR. Bestilt 20.12.39 under "1939 War Programme". Værftets byggenr. er 1593. Adopteret 07-08.05.55.

Side 44: INGOLF. Besøgte august 1966 Chicago, USA. Besøget i Canada (Halifax) 1985 foregik 26.06.-02.07.

Side 44: Maskineriet bestod af Pratt & Whitney gasgeneratorer og STAL LAVAL kraftturbiner

Side 45: HERLUF TROLLE var også i STANAVFORLANT i 1971.

Side 46: BESKYTTEREN. De to tegninger skal byttes om.

Side 47: BESKYTTEREN. Blev 21. november 2000 overdraget til Estland, med nyt navn ”Admiral Pitka”, pt-nr. A 230.

Side 50: THETIS tekst. Linie 13. 7 tallet fjernes.

Side 53: GLENTEN-klassen. Beklageligvis er de under kolonnen ”Søsat” angivne datoer (pånær ex. S 122, T 51, T 57 og TAARNFALKEN) forkerte, idet de angivne datoer er kommandohejs­ningsdatoerne i ”Kriegsmarine”. Ved at udnytte en desværre under udarbejdelsen af bogen upåagtet kilde, kan de rigtige datoer oplyses (og de mangelfulde suppleres). De skal være følgende: T 51 10.10.44; T 52 31.05.41; T 53 26.08.44; T 54 28.11.43; T 55 07.07.44; T 56 05.06.43; T 57 13.10.44; T 58 22.04.42; T 59 12.05.44; T 60 23.02.43; T 61 15.07.44; STORMFUGLEN  06.09.41; TAARNFALKEN 18.09.44; TRANEN  06.08.42; FALKEN 14.09.44; HEJREN 13.06.42; LOMMEN  29.09.44; VIBEN 06.11.41.

Side 54: Indledende afsnit. I alt otte både medvirkede ved farveforsøgene, idet hver farve blev påmalet to både. Farvefordelingen skulle således være: Marinegrå (LOMMEN og GLENTEN); hvid (HÆRFUGLEN og RAVNEN); søgrøn (SKADEN og RÅGEN), lysblå (køkkenblå) (TAARNFALKEN og formentlig FALKEN). Den hvide farve er i øvrigt blevet beskrevet som: snavset-mat-grå-hvid.

Side 58: (T 60). Efter salget anvendt som husbåd med navnet "Samantha". I 2001 blev skroget fundet ved en flodbred i England, og blev erhvervet i et forsøg på at redde og rekonstruere båden. Standen var dog så dårlig, at forsøget senere blev opgivet.

Side 59: Billedtekst ved STORMFUGLEN. Båden t.h. er HAJEN.

Side 61: VIBEN billedtekst. Det uregelmæssigt formede apparat er et som forsøg opstillet enkelt raketstyr til lysraketter.

Side 65: GLENTEN. Skal være udgået 05.07.77 og derefter solgt til civilt brug. Menes fra 1978 og 3-4 år frem at have været anvendt til kystvagtopgaver i Chile for en privat organisation. (Oplysningerne har ikke kunnet verificeres).

Side 69: SØULVEN. Det civile kaldesignal blev: OZHC Solgt til udlandet 1998.

Side 76: Salgsprisen for T 4 var kr. 204.883,- og for T 19 kr. 161.383,-.

Side 77: BILLE. Harpoon affyringen fandt ikke sted. (Oplysningen om affyringen er baseret på samtidige avisreferater, det ene endda fra et par dage efter at begivenheden skulle være sket. Muligvis har affyringen været planlagt, men blevet aflyst. Æren for den første Harpoon affyring fra en Willemoes-klasse tilfaldt i stedet WILLEMOES).

Side 78: RODSTEEN. Iflg. "Under Dannebrog", november 1980, side 14, foregik adoptionen 30.5.80.

Side 79: WILLEMOES. Affyrede 10.11.81 Harpoon test-missil udfor Sjællands Odde. Blev derved 1. enhed i klassen, der gennemførte en sådan skydning.

Side 81: FLYVEFISKEN. Udgået 01.11.2004. HAJEN. Udgået 01.10.2004. VIBEN. Søsat 08.08.95. SVÆRDFISKEN. Søsat 10.11.90. Udgået 15.05.2003. (Ikke verificeret). GLENTEN søsat 14.05.92.

Side 101: Billedet er optaget august 1951 af A. Wodschow. Båden havde da fået navnet SPRINGEREN. U.1. Admiralty Job No. J3826. Bestilt 23.08.40 under "1940 Programme". Værftets byggenr. 807. U. 2. Admiralty Job No. J4641. Bestilt 21.05.42 under "1942 Programme". Værftets byggenr. 59. (Ny kilde siger: (K: 29.10.42/F: 02.06.44)).

Side 102; U 3. Admiralty Job No. J3234, Bestilt 21.05.42 under "1942 Programme", Værftets byggenr. 891.

Side 103: DELFINEN. De første ringe placeredes på beddingen 10.06.54. SPRINGEREN. "Offshore Purchase for the Danish Navy under the FY60 Programme". SPRINGEREN deltog også i STANAVFORLANT oktober-december 1973 samt oktober-november 1980.

Side 115: FALSTER. Døbt af Mrs. William W. Keller.

Side 118: MINEBAAD NR. 4. Afleveret til Marineministeriet 02.07.1864.

Side 119: MINEBAAD NR. 5 afleveret til Marineministeriet 06.08.1864. MINEBAAD NR. 6 afle­veret til Marineministeriet 29.08.1864. MINEBAAD NR. 7 afleveret til Marineministeriet 29.09.1864. MINEDEPOTBAAD NR. 2. har samme data som MINEBAAD NR. 1-4 på side 118.

Side 120: Billedteksten. Antennen er ikke en radar, men en ESM antenne af typen FuMB Ant. 4, Sumatra.

Side 125: MS 3 og MS 7. Solgt i starten af 2002 til J. Holm Christensen, Fredericia. Videresolgt samme år til køber i Svendborg.

Side 126: MS 10. Blev sammen med MS 3 genfundet i Kiel og ikke som angivet i Flensburg.

Side 127: ML2/KLØRDYB. Dato for indg. i flådens tal skal være 01.11.47.

         Armering: På apteringstegning fra dec. 1942 er angivet placementer for 20 mm RK på agterdæk og 8 mm RG på fordæk. Det vides ikke, om fartøjerne nogensinde har haft disse ombord.

Side 128: Et af fartøjerne (formentlig ML 2) ejedes august 1984 af I.C.Christensen, Kalundborg som dykkerbåd under navnet Iben. (Antagelig kendingssignal XPB 4595). Fartøjet ejedes februar 1999 af W. Beekhuis, Holland, der var i gang med et restaureringsprojekt.

Side 129: Note nederst. Det omtalte fartøj er MSK 2. Den var i maj 2002 annonceret til salg via annonce på internettet. Salgspris kr. 300.000. Var blevet udstyret med 1 stk. 6-cyl. Leyland dieselmotor, type 630. Ejere: J. Chakera, Kbh. og C. Strange, Birkerød.

Side 132: ME 36 Er bygget af Rowhedge Ironworks (byggekontrakten blev overført fra Wivenhoe).

Side 146: Øverste billede. Ny billedtekst: Inderst TRELLENÆS (af store NÆS-klasse), derefter LYNÆS og et desværre uidentificeret søsterskib (ASNÆS eller EGENÆS) ved Langelinie inden starten på øvelsestogt. Man bemærker forskellen på styrehusets udseende i de to klasser. I baggrunden BESKYTTEREN. (I.Vognsen/ 1960)

Side 156: HAJEN. If. nye informationer er billedet er optaget 08.05.97 under sejlads fra Skagen til FLS FRH i forbindelse med trilateralt forsvarsministermøde, og altså ikke ved BLUE HARRIER.

Side 159: VTS 1 er ex. FLS 10.

Side 161: GRØNSUND. Udgik februar 1998.

Side 162: GRØNSUND. Solgt til ophugning januar 2000. Ophugget i Grenaa.

Side 164: ASVIG. Blev søsat med PT-nr. M 580 (se foto side 248). Nummeret blev ændret inden færdiggørelsen.

Side 168: MK 3. Efter år 2000 solgt til Rederiet Saga, omdøbt til "Midas" og indsat i fart på Ringkøbing Fjord.

Side 175: MAAGEN. Lå stadig under ombygning i marts 2000 i Svendborg, med navnet ”Maagen”, hjemsted Road Harbour.

Side 176: BARSØ. Adopteret af Ærøskøbing 27.08.99.

Side 178: LÆSØ. Adopteret af Ebeltoft Kommune 8.8.2003

Side 180: MIDDELGRUNDEN. Årstallene 1940-45 skal være 1943-45.

Side 180: SLEIPNER. Efter at være overtaget af tyskerne, købt af Kieler Verkehrs A.G., og benyttet som havnefærge. Senere ombygget og anvendt som bugserbåd. I 1946/47 igen anvendt som havnefærge, stadig med navnet ”Mönkeberg”.

Side 181: OLIETANKBÅD NR. 1. Navn bør rettelig være: OLIETANKBAAD NR. 1.   SLEIPNER. Adoptionskommunen hedder Nykøbing-Rørvig.

Side 182: DEN LILLE HAVFRUE/KIRSTEN PIIL. Dataafsnittet. Den indtil 1955/57 installerede maskine: DM ændres til: glødehoved motor.

Side 183: Begge fartøjer solgt til rederi i Nigeria i 2000. Omdøbt hhv. "Chinky Star" (RIMF) og "Betty Nelo". RIMFAXE adoptionsdagen skal være 13.09.80.

Side 184: LVG 1. Overtaget af SVN 1984.

Side 185: SLEIPNER. Søsætningsdato skal være 17.01.86.

Side 191: HEJMDAL. Navn tildelt ved Kgl. Resolution af 30.05.34.

Side 191: FREJA. De to 75 mm kanoner havde betegnelsen 75 mm PK/L30. De var monteret på togt i 1939.

Side 192: ELBJØRN indgik i flådens tal 01.01.96.

Side 193: DANBJØRN og søsterskibet Isbjørn indgik i flådens tal 01.01.96. Også THORBJØRN indgik i flådens tal 01.01.96.

Side 195: Note nederst. "Dorte" er ex. SKA 6.

Side 197: Billedet af O-2 er optaget i København. Foto: G. Olsen.

Side 198: SKA 11. Opholdet i Letland var i november-december 1992, med afgang fra Holmen 17.11. Forlist ved Grønland 2006.

Side 199: TYR søsat 10.11.1893. Afleveret fra værft 27.01.1894.

Side 201: ÆGIR var ikke i Middelhavet 1961. Togtet blev aflyst.

Side 203: HENRIK GERNER. I chefsordrebogen, dateret februar 1972, angives farten til 12 kn.

Side 204: HENRIK GERNER. Allerede 18.02.44 overtaget af tyskerne.

Side 205: Billedteksten. Der er byttet om på de to fartøjers navne i de to første linier. Det er SVANEN forrest i billedet. Årstallene i parantesen efter HVIDBJØRNEN ændres til (1928-43).

Side 209: TF 10. Værftsbyggenr. skulle være 2921. Oprindeligt navn "Lucie".

++Side 209: TF 10. Der er en vis sandsynlighed for, at båden er en af de to Torpedofangboote, som ved den tyske kapitulation i maj 1945 var under bygning hos Henry Rasmussens Yacht- og Baadeværft i Svendborg for tysk regning. Marineministeriet meddelte i november 1946, at fartøjerne ville kunne finde anvendelse i Søværnet. Ex. tyske fartøjer var underlagt allieret kontrol. Båden blev if. tilgænge-lige oplysninger overdraget til Danmark af amerikanske myndigheder. TF10 blev i november 1947 sejlet fra Svendborg til København af dansk besætning, så dateringerne passer meget godt sammen. (Der er ingen oplysninger fundet om den anden båd, der lå ved værftet).

Side 217. Billedteksten. Antennerne på masten er ikke radar, men ESM antenner.

Side 219: Billedteksten. Den korrekte forkortelse er: Jf.

Side 221: DOK 2/II. Data. L: 46. B: 13 udv., 9 indvendig. Højde ca. 6,5 m. Løfteevne: 420 t.

Side 221: Billedteksten. Ved Krieger-klassen er en bindestreg for meget.

Side 223: FLYDEKRAN. Rigtigt navn er: FLYDEKRAN I. IKS: OUGU (indtil 31.12.33: NJDF). Søsat (udlagt i vandet): 07.08.1880. Tonnage 345 BRT. 184 NRT. Bygget på Orlogsværftet. Kranbenene og dampmaskinen af Burmeister & Wain. Opr. ejet af Orlogsværftet. Opr. betegnelse: FLYDENDE DAMPKRAN, senere FLYDEKRAN NR. I.

Side 224: At tilføje: TERNAN. Færøsk rutefartøj. Lejet af Færøernes Marinedistrikt i november 1952, til løsning af kystbevogningsopgaver. Bygget i England til Royal Navy.

Side 224: MOLS. Igen taget i brug af Kystbefæstningen fra 24.03.54.

Side 224: Nederste afsnit, første linie: fem rettes til otte.

Side 225: "Henny Lilian". Se K. 749 side 274.

Side 230. TERTIA. Bygget 1938.

Side 230: LYNETTEN I. Fik 1954 monteret ny skrue, hvorved farten hævedes til 10,2 kn.

Side 234: Linie 17 nedefra. EMMA. Overtaget 22.05.45 sammen med afmagnetiseringsanlægget på Lynetten.

Side 236: SV 3. Bygget i Tyskland 1938. Efter salget omdøbt "Anholteren". Ejedes fra 1976 af F. Højfeldt, Randers. Annonceret til salg i juni 1984.

Side 236: Foto DMH 52. Det viste fartøj er ikke DMH 52 (ex. SV 3), men er identisk med det på side 255 nederst viste L 3, også fra december 1961.

Side 238: Det generelle afsnit om motorbåde. 5. sidste linie. 1. ord skal være: refereret.

Side 239: MOTORBÅD NR. 9. Motor udskiftet 1952 eller ‘53 med GM diesel.

++Side 239: MOTORBÅD NR. 15. Byggeår er 1940.

Side 241: MOTORBÅD NR. 86. Ejedes 1999 af K. Lind, Rønne.

Side 243: Tilføjes: MOTORBÅD NR. 653. (Ejvind (4296). Bygget 1979). Bygget til PEDER SKRAM. Fandtes ved skibet 1998.

Side 243: Tilføjes: MOTORBÅD NR. 655. (Ejvind). Fandtes i privat eje 1997.

Side 246: SNEHVIDE. Det tyske navn staves korrekt: Schneewittchen. Nederst på siden: M/S 3681 er ex. ”MFL 9”. Søsat 1943. Bygget hos A.Vuijk & Zonen, Capelle a.d. Ijssel (676). Dept. 700 t. L: 46,5. B: 8,3. D: 3,2. Blev 03.02.46 tildelt U.S.S.R. som krigsbytte.

Side 246: Billedteksten MTL-1114. Båden blev 1948 solgt til D.F.D.S. og fik navnet "Nord".

Side 250: K 4. Var i 2002 annonceret til salg via Helsingør Bådesalg for kr. 359.995.

Side 264: P 9. 1994 solgt tilbage til den opr. ejer Frode Løth. Overdraget 12.12.94. Omdøbt "Margit Løth". I august 2000 solgt til K. Nielsen, Vejle, omdøbt "Linea".

Side 267: P 21. Solgt 1996 til I. & S. Njor, Gedser. Omdøbt ”Gl. Luna”.

Side 271: Y 355, billedteksten. Korrekt er: Udstillingstjeneste.

Side 274: K. 749. Omdøbt "Henny Lilian" af Fyr- og Vagervæsenet. (Se også side 225). K. 752. Første og 4. sidste linie. Christensens skibsværft skal være Christiansens.

Side 275. INGOLF. Kanoner. De 120 mm skal være L/45. (De stammede oprindelig fra FYLLA).

Side 276: Dragen klassen. T 4-6. Torpedoer. Fordelingen var 2x2 på dæk, 2x1 i bov. Opstillingen af de 20 mm MK var 1x2 og ikke 2x1

Side 276: Billedtekst DRAGEN. 2. linie nedefra. "Bogskav" rettes til "bogstav".

Side 277: HØGEN. En nærlæsning af kilden afslører, at Søværnet betalte Svitzer de 3.000 kr. for at hæve og fjerne vraget.

Side 277: Billedtekst GLENTEN. Fotografiet er optaget 08.08.34 under indsejling til Frederikshavn. Billedtekst nederste billede. Begge HVALENs kedler blev udtaget til THETIS.

Side 279: PEDER SKRAM. Salgsprisen var kr. 275.333,33.

Side 287: Billedtekst. Den 102 mm K M/42 står på en fregat af HOLGER DANSKE-klassen.

Side 289: 76 mm Mk M/85 LvSa: Skudhastighed skal være 10-120 skud/min.

Side 297: 2. afsnit, linie 2, næstsidste ord skal være: stationerne

Side 298: EQUALUK. Næstsidste linie efter 1. punktum skal være I og ikke 1.

Side 303: Tilføjes: Hümmelchen, Gerhard: Die deutschen Schnellboote im Zweiten Weltkrieg. Hamburg, 1996.

Side 306: Asvig: 248 tilføjes.

Side 306: Dorte. SKA 5 fjernes. Der tilføjes: Anholteren, se SV 3.. 236.

Side 307: Falster: 27 fjernes.

Side 308: Tilføjes: Gl. Luna, se P 21... 267. Tilføjes: Henny Lilian .. 225, 274 (K.749).

Side 308: FLS 10: 159 tilføjes. FLS GDL 2: 147 tilføjes. Flyvefisken: 59 slettes. Fyen, minelægger: 27 tilføjes. Glenten (1947): 52 og 145 tilføjes. Hajen, motortorpedobåd: 59 tilføjes. Helgenæs, se MR 167... 136, 138, 140 indsættes.

Side 309: Klørdyb: 129 fjernes.

Side 309: KBF 9 (= O122): 146 tilføjes. Kongedybet: 146 tilføjes.

Side 310: Laaland: 147 tilføjes. Lindormen: 109 ændres til 109. 111 fjernes. 110 og 134 tilføjes. Lunden: 158 tilføjes. ME 84: 133 fjernes. ME 1016: 135 fjernes. ME 1038: 136 fjernes. ME 1042: 135 fjernes. MHV 66: 158 tilføjes.

Side 310: Lynæs: 146 tilføjes. Tilføjes: Linea, se P9 .. 264. Tilføjes: Lucie (=TF 10) .209. Tilføjes: Margit Løth, se P 9..264.

Side 311: Tilføjes: Midas (=MK 3) 168.

Side 312: MR 153: 139 skal være 138. MR 154: 139 skal være 138. MR 157: 141 skal være 140. MR 160: 141 skal være 140. MR 167: 140 tilføjes. MR 174: 141 tilføjes. MR 259: 143 fjernes. MS 1: 125 fjernes.

Side 312: MR 168: 146 tilføjes. MR 236: 146 tilføjes.

Side 313. Tilføjes: Nord (=MTL-1114) 246.

Side 313: O 2: 147 tilføjes. O 122 (ex.tysk): 146 tilføjes. P 13: 158 tilføjes. P 37: 158 tilføjes.

Side 315: SKA 2: 147 tilføjes. Storebælt: 160 tilføjes. Sælvig: 165 tilføjes. Søhunden, motortorpedobåd: 149 tilføjes. Søløven, minestryger: 145 tilføjes. Søridderen, minestryger: 120 tilføjes. T 51: 145 tilføjes. Teisten: 19 ændres til 19.

Side 315: Der tilføjes SV3: 236

Side 316: Vilsund: 165 ændres til 164. Trellenæs: 146 tilføjes.

Side 317: Y 343: 158 tilføjes. Y 361 (ex. O 122): 146 tilføjes. Y 361 (ex. P 37): 158 tilføjes. Y 393: 147 tilføjes.