Flådens Skibe og Fartøjer

Gunnar Olsen  Svenn Storgaard

DSC05566

Bogen kan sandsynligvis ikke mere købes, men kan lånes på biblioteket, samt findes i PDF-format på "Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venners" hjemmeside, www.marinehist.dk.

Klik på knapper på menulinjen for at se beskrivelse af menupunkter.

2.2.08               Pg. 29

GODTHAAB

 

Navn                                         PT-nr               IKS        Søsat                Indgået                  Udgået

GODTHAAB                             -                       OZOA     10.01.98            K 00.06.45             15.10.45

(Oprindeligt IKS: NJWB)

 

Depl:              287 BRT     162 NRT     150 DWT

Dim :              L:  pp   35,20

                      B:  7,65               D: fu  for 3,96     agter  4,57

Mask:             1   SE Compound maskine  1  skrue                      240 ihk

Fart:               -

Radi:              45 døgn /180 t      Kulbeholdning:  150  +  30 t i agterlast

Bes :

Arm :              kanoner:              2  37 mm  PK L/38.

Stations- og inspektionsskib.

GODTHAAB. C.C.Framnäs, Sandefjord. 3 mastet dampbarkentine. Ejedes af Grønlands Styrelse. (FK: 16.07.45 /S: 15.10.45). Lejet for et enkelt togt som stations- og inspektionsskib ved Østgrønland. Havde tidligere været til rådighed for Søværnet 1928, 1930, 1935 og 1939-40. I de tre første tilfælde anvendt ved Grønland.

Ændring:           Indgaaet dato.

Kilder:               GO/MAB

            Ændret 10mar02              print 17mar02