Flådens Skibe og Fartøjer

Gunnar Olsen  Svenn Storgaard

DSC05566

Bogen kan sandsynligvis ikke mere købes, men kan lånes på biblioteket, samt findes i PDF-format på "Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venners" hjemmeside, www.marinehist.dk.

Klik på knapper på menulinjen for at se beskrivelse af menupunkter.

PRINSEN.  (18 BRT. Deutz diesel).  Fiskefartøj.  Tidligere tysk.  Udlånt fra de engelske myndigheder oktober 1945.  Underlagt Havnekommandanten, København.  Returneret september 1946.  Solgt gennem Varedirektoratet  og er 10dec1946 blevet afhentet af køberen.