Flådens Skibe og Fartøjer

Gunnar Olsen  Svenn Storgaard

DSC05566

Bogen kan sandsynligvis ikke mere købes, men kan lånes på biblioteket, samt findes i PDF-format på "Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venners" hjemmeside, www.marinehist.dk.

Klik på knapper på menulinjen for at se beskrivelse af menupunkter.

Navn                                        PT-nr              IKS         Søsat                   Indgået                    Udgået

U1 / SPRINGEREN                 S321              OUCB    11.10.1942          16.06.1947               19.11.1957

Depl:             st   540                             fu  644  ovfl              732  dyk

Dim :            L:   pp  59,00    oa   60,95                B:    4,90           D:   fl   4,50  agter

Mask:           2  DM                Davey Paxman                       615 bhk             2 skruer

                      2  EM                                                                 825 bhk

Fart:              12,5 kn ovfl /  8,5 kn  dyk

Radi:             5.200 sm ved 8,5 kn,  4.300 sm ved 11,5 kn.  oliebeholdning:    40 t  

Bes :             36     (ca 29 fred / ca 40 krig )

Arm .            torpedo:            4  533 mm TR forude    (total beholdning:  8 tp)

                      kanoner:          1  76 mm  PK     (fjernet  1953)

                                                3  7,7 mm MG Vickers 0.303"  (fjernet senere)

                      miner:              et antal miner kunne medføres i stedet for torpedoer

Engelsk "U-klasse". U 1 blev, sammen med U 2 og U 3 lejet af den engelske marine i 1946 for en periode af tre år, regnet fra bådenes kommandohejsning under dansk flag. Lejen beløb sig til hhv. GBP 13.250, 18.230 og 15.780, som var 10% af bådenes anslåede værdi ved overtagelsen. I 1950 forlængedes lejemålet - iøvrigt uden at yderligere leje skulle betales - til udgangen af 1954. Efter senere forhandlinger forlængedes lejemålet endnu engang, igen uden vederlag, indtil de nybyggede ubåde af DELFINEN-klassen kunne komme i tjeneste.

Det i 1951 tildelte PT-nr. førtes ikke påmalet. I forbindelse med navngivningen af U 1, U 2 og U 3 i 1951, var der forslag fremme om at navnene skulle være Blaahvalen, Hvidfisken og Rødhajen, som en slags tak for de gunstige lejevilkår. 

SVN var i kontakt med RN om lån af yderligere U-kl.-både og da det ikke var muligt, også lån af S-kl.-både, alt sammen uden held.  Derimod var yderligere 2 U-kl. planlagt i dansk tjeneste, idet Norge havde 5 både af U-klassen, men i dec1951 havde problemer med at bemande dem alle.  I okt-nov1952 blev udarbejdet aftale mellem Norge og Danmark.  Man var langt fremme i planlægningen i 1953, bl.a. udrustning med snorkel og dybdestyrings-anlæg.  Bådene havde også fået tildelt navnene SPÆKHUGGEREN og SVÆRDFISKEN, samt PT. nr. S324 og S325.  Hvorfor overdragelsen ikke fandt sted er pt. uvidst.  Det vides heller ikke hvilke enheder, der var tale om. 


U 1. Vickers-Armstrongs, Barrow (807).  Bestilt 23aug1940, som Admiralty Job No. J3826 under ”1940 Programme”.  (K: 30.12.41 /F: 16.12.42).  Ex. engelsk "P.52" af "U-klassen".  I polsk tjeneste 1942-46, fra 1943 under navnet "Dzik". (FK: 16.06.47 /S: 19.11.57).  Ankom til Holmen 15.10.46.  Blev 01.04.51 omdøbt SPRINGEREN (S 321).  Forsynet med snorkel dec1952-okt1953. Tilbageleveret til England i Faslane. Ankom Metal Industries, Faslane april 1958 og ophugget dér.