Flådens Skibe og Fartøjer

Gunnar Olsen  Svenn Storgaard

DSC05566

Bogen kan sandsynligvis ikke mere købes, men kan lånes på biblioteket, samt findes i PDF-format på "Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venners" hjemmeside, www.marinehist.dk.

Klik på knapper på menulinjen for at se beskrivelse af menupunkter.

Patruljefartøjer

Lods-kl.                                                                                 

Søværnet

Navn                           Pt-nr.                 IKS                    Overtaget              Indgået           Udgået

VIKAR                       A545                OVKJ               23jul2019

STELLA POLARIS  A546                OVKK              23jul2019

Marinehjemmeværnet

Navn                            Pt-nr.                 Ex-IKS             Overtaget              Indgået           Udgået

BÅGØ                         MHV10             OVNP

STRYNØ                     MHV11            OVNQ

RØNØ                         MHV12             OVNR 

Displ.:  17,6 t.              19,5 BT           5,8 NT

Dim.:   L: 13,9m x B: 4,6m x dbg: 1,34m.

Mask.:  2 – DM                        Volvo Penta                             i alt:     660 kW (1.100 hk).

Fart:     25 kn.

Besætning        4-6 mand

Armering         1 – LMG, altn. 1 – TMG (12,7mm)   kun MHV-fartøjer.

   Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse underskrev 25mar2019 en kontrakt med DanPilot om køb af 5 lodsfartøjer til MHV (Marinehjemmeværnet) og SVN (Søværnet), hhv. 3 og 2.  Bådene har været oplagt i nogen tid i Svendborg.  De skal ombygges i mindre grad og males grå inden ibrugtagning i deres nye funktion.  De 2 både tilhørende Søværnet klargjort på Grenaa Værft fra 04jun2019.  Afleveret herfra 23jul2019 og sejlede til FNS Korsør for endelig klargøring.  Er nu gråmalet med Pt.nr.    Se Nyheder fra FMI (26jul19).  

   Søværnets to både er planlagt sendt til Middelhavet, som del af beskyttelsen af EUs ydre grænser (FRONTEX).  

   Anvendelse som patruljebåde i MHV med betegnelse: MIF-M Maritimt Indsats fartøj – Medium.

   Acc. Ch. MHV på Facebook 21jun2019: Tildeles numrene MHV10-12 og forventes overdraget til MHV medio aug2019. Tilgår HVF 132/133 (Horsens/Vejle), 242 (Nyborg) og 361 (Hundested) for en 2-årig periode.

   Navngivning 10nov2019.

 

 

 Søværnet

 

Vikar        (414) Dokstavarvet AB, Doksta, Sverige.  Ex-IKS: FTJ6861, registreret i Dansk Skibsregister 11dec1997.  Tilhører Søværnet.  Har fortsat samme navn som hos DanPilot.  Overtaget efter  klargøring fra værft 23jul2019.  Afsendt som dækslast fra Korsør til Kos, Gr. ca. 18aug2019.  Opererede pr. 07sep2019 for Frontex off Kos.

Vikar MHV dec18

 Ex-Vikar under præsentation for MHV personnel på Slipshavn dec2018.  (Foto: MHV)

A545 VIKR 23jul2019   

A545 Vikar ved afgang fra Grenaa Værft 23jul2019.  (Foto: FMI)

Stella Polaris       (389) (Dokstavarvet AB, Doksta, Sverige ?).  Ex-IKS: FTJ4856, registreret i Dansk Skibsregister 07jun1994.  Tilhører Søværnet.  Har fortsat samme navn som hos DanPilot.  Overtaget efter  klargøring fra værft 23jul2019.  Afsendt som dækslast fra Korsør til Kos, Gr. ca. 18aug2019.  Opererede pr. 07sep2019 for Frontex off Kos.

A546 STPO og A545 VIKR 23jul2019 

A546 Stella Polaris ved afgang Grenaa 23jul2019.  Forrest A545 Vikar.  (Foto: FMI)

 

Marinehjemmeværnet

 

 

 

Bågø         (531) Dokstavarvet AB, Doksta, Sverige. Ex-Frigg, ex-IKS: OU8897, registreret i Dansk Skibsregister 08sep2003.  Navngivet Bågø 10nov2019 ved en ceremoni på Slipshavn.

 

 

Frigg Doksta Varvet

MHV 10  Bågø, som Frigg under prøvesejlads.  (Foto:  Doksta Varvet).

 

 

Strynø      (525) Dokstavarvet AB, Doksta, Sverige.  Ex-Jupiter, ex-IKS: FTJ7343, registreret i Dansk Skibsregister 20nov2002.  Navngivet Strynø 10nov2019 ved en ceremoni på Slipshavn.

Jupiter Doksta Varvet

 MHV 11  Strynø, som Jupiter under prøvesejlads.  (Foto:  Doksta Varvet).

 

Rønø         (410) Dokstavarvet AB, Doksta, Sverige.  Ex-Rigel, ex-IKS: FTJ6726, registreret i Dansk Skibsregister 13jun1996.  Navngivet Rønø 10nov2019 ved en ceremoni på Slipshavn.