Flådens Skibe og Fartøjer

Gunnar Olsen  Svenn Storgaard

DSC05566

Bogen kan sandsynligvis ikke mere købes, men kan lånes på biblioteket, samt findes i PDF-format på "Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venners" hjemmeside, www.marinehist.dk.

Klik på knapper på menulinjen for at se beskrivelse af menupunkter.

INSPEKTIONSFARTØJER

 

P FSOF KNRA 300310 KNRA 180610 000001

 

Note:     Inspektionsskib. Bygget til klasse: DnV +1A1, Naval EO NBC-2, HELDK, ICE 1A (HULL 1A). Skal kunne forceres is af en tykkelse på 70cm. Udviklet af SMK (FMT) / Rolls Royce.

   I forsvarsforlig 2000-2004 bygges som erstatning for BSKN og de 3 AGDL-kl kuttere, 2 skibe på ca. 1000 t af stål med letvægts overbygning. I næste periode bygges yderligere 1 skib.

   Iht. Forsvarsaftalen 2013-17 skal der i 2014 bygges endnu et fartøj af denne klasse.

   Projektering i 2003 og ordreafgivelse inden udgang af 2004. Planlagt bevilget i 2003 kr. 462 mio. til indledende anskaffelse af 2 stk. FMN Aktstykke 82 (02dec / 17dec03): Ansøger om kr. 507 mio. til bygning af 2 inspektionsfartøjer, fordelt over 2003-07. Udbudt primo aug04. Byggeperiode 2005-07. SMK indgik 20dec04 kontrakt med Karstensens Skibsværft A/S om bygning af 2 stk. Bygget i to etaper, idet skrog er bygget i Gdynia, Polen. Efter montering af maskineri slæbt til Skagen for færdigbygning. Udrustning med militært udstyr udført af Søværnet.

   Tredje enhed af klassen bestilt, kontrakt underrskrevet 17dec2013 (iht. FMT) eller 23dec2013 (iht. Karstensen) til en pris på kr. 355 mio. Forventes leveret ultimo 2016 og fuldt operativ 2018. Samlet pris over kr. 500 mio.

 

 

Knud Rasmussen.  Karstensens Skibsværft A/S, Skagen (400).  Skrog bygget ved Stocznia Pólnocna værftet, Gdansk, Polen, inkl. maskineri og derefter leveret til Karstensens for færdigbygning.  Militær udrustning udført af Søværnet.  Køllagt 21nov2005.  Navngivet 22dec2007 af den færøske lagmand Jóannes Eidesgaard.  Søprøver startede 07feb2008.  Afleveret 15feb2008.  Hejste kommando og indgik i Flådens tal 18feb2008.  

KNRA 20111026 hvidbjornen- 41

Knud Rasmussen 09sep2013 (SOK. Foto: Jona Astrid Lambastein, Flyvevåbnets Fototjeneste Karup)

Ejnar Mikkelsen.  Karstensens Skibsværft A/S, Skagen (401).  Skrog bygget ved Stocznia Pólnocna værftet, Gdansk, Polen, inkl. maskineri og derefter leveret til Karstensens for færdigbygning.  Militær udrustning udført af Søværnet.  Køllagt 10nov2006.  Navngivet 13sep2008 af den grønlandske landstingsformand Ruth Heilmand.  Afleveret 04dec2008.  Hejste kommando og indgik i Flådens tal 16jan2009.

KNUD kl 19 Ejnar Mikkelsen 17feb14

  Ejnar Mikkelsen (SOK Foto: Søværnet)

 

 

Lauge Koch.  Karstensens Skibsværft A/S, Skagen (428).  Skrog bygget ved Christ SA værft, Gdynia, Polen. Køllagt 12maj2014. Afleveret fra Polen 21apr2015 for færdigbygning i Skagen.  Navngivet 15sep2016 af Forsvarsminister Peter Christensen. Afleveret til Søværnet okt2016 for installation af militær udrustning, som udføres i Korsør. Hejste kommando og indgik i Flådens tal 11dec2017.

P02 LAKO 08261058P8263198

  Lauge Koch ved Flådestation Korsør under "Åbent hus" 26aug2017.  (Foto: Svenn Storgaard)