Flådens Skibe og Fartøjer

Gunnar Olsen  Svenn Storgaard

DSC05566

Bogen kan sandsynligvis ikke mere købes, men kan lånes på biblioteket, samt findes i PDF-format på "Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venners" hjemmeside, www.marinehist.dk.

Klik på knapper på menulinjen for at se beskrivelse af menupunkter.

LCM(3)-klassen.#

ID:    Navn                               Modtaget            Udgået              Skæbne

1       Peder Jensen                ca. 1945              09sep1948        Retur til USN.     

2       Kipaq*                           09sep1948          ca. feb1955       På land (ophugget?)  

3       Kiparisoq*                    09sep1948          ca. okt1952       På land (ophugget?)

4       LCM 11*                       aug1951             ca. maj1958                     

5       LCM 12*                       aug1951            ca. maj1958        Sænket 01jul1960    

6       GLM 3*                         22dec1952          01jul1960         Sænket 01jul1960

7       GLM 4*                         22dec1952          01jul1960         Sænket 01jul1960          

8       SKA 7?*                        mar1961                                                          

9       SKA 8*                          ca. maj1961      

Depl:                                         tom. 23,5 t.      max. 50,8 t.                          

Lastevne:     27,2 t.

Dim:    L (oa)  15,28 m.           B (max)  4,27 m.                                                       Dbg.  0,76 / 1,07 m.

Mask:   2  DM  6-cyl. Gray Marine                 450 bhp.                                

Fart:     9,5 kn (max depl).

Radius:  130 nm (max fart og max depl). 

   Amerikansk LCM (Landing Craft Mechanized) type (3), som var bygget i stort tal.  Anvendt ved Grønlands Kommando til transport, samt støtte under søopmåling.  De syv første er sandsynligvis bygget under Anden Verdenskrig og de sidste to omkring 1961.  De fem første, og sandsynligvis de to sidste, er modtaget direkte fra USN.  ID 6 og 7 købt af privat firma i USA.

ID 1:  Peder Jensen.  Overtagelsesdato ukendt (muligvis 1945).  Var i tjeneste i Grønland pr. 05sep1947.  Deltog i opmåling med Heimdal i sommeren 1948.  Returneret til USA 1948.  Afhentet 09sep48 af USS AKA 92 Wyandot i Holsteinsborg. 

ID 2:  Kipaq LCM 7.  08jul1948, oplyst at 2 LCM’s leveres af USN til Grønland.  Lånt fra USN 1948.  Modtaget 09sep48 fra USS AKA 92 Wyandot i Holsteinsborg.  30sep48 navnet Kipaq nævnt.  Ankom til GLK Godthåb 02okt1948.  Deltog i opmåling med Heimdal i sommeren 1950.  03jul1951 indrettet med lukket styrehus.  Deltog i transport af materiel ifm. GLK’s flytning fra Godthåb til Grønnedal i aug1951.  Var stadig i tjeneste i Grønland pr. 10jul1951.  Pr. 31okt1952 anset for udslidt, i dårligere stand end LCM 8.  SMI 132 af 09feb55:  Står på land N for GRDL.  Kassabel (ref. rapport jul1954).  Skæbne ukendt. 

ID 3:  Kiparisoq LCM 8.  08jul1948, oplyst at 2 LCM’s leveres af USN til Grønland.  Lånt fra USN 1948.  Modtaget 09sep1948 fra USS AKA 92 Wyandot i Holsteinsborg.  30sep1948 navnet Kiparisoq nævnt.  Ankom til GLK Godthåb 02okt1948.  Deltog i opmåling med Heimdal i sommeren 1950, 1951.  Deltog i transport af materiel ifm. GLK’s flytning fra Godthåb til Grønnedal i aug1951.  Var stadig i tjeneste i Grønland pr. 10jul1951.  Pr. 31okt1952 anset for udslidt.  Skæbne ukendt. 

ID 4:  LCM 11.   Overtaget fra amerikanerne sammen med Grønnedal aug1951.  Er forsynet med en ekstra olietank og anvendes til transport af olie mellem Ivigtut og Grønnedal.  Pr. 31okt1952 anset for udslidt.  SMI 132 af 09feb1955:  LCM 11, indefrosset ved kaj.  Olietank ombord.  Kasseres.  SMI skr. 847 af 19jul1957:  LCM 1 (GLM 11) er kasseret ved SMI 132 af 09feb1955.  Sunket i havnen 04feb1958.  Hævet i samme måned.  SMI 722 af 27maj1958:  LCM 1 (GLM 11) er kasseret og anmodes realiseret. 

ID 5:  LCM 12.  SMI 132 af 09feb55:  Tjenesterejse feb1955:  LCM 12 ligger sunket ud for GRDL.  Totalt tabt.  SMI 722 af 27maj58:  LCM 2 (GLM 12) (#måske LCM 14?) er kasseret og anmodes realiseret.  Sænket 01jul1960 i Arsuk fjord. 

ID 6:  GLM 3.  (ex-LCM 28618 eller 30390).  Købt fra fa. Southeast Sales Co., New York, NY, US i 1952 for US $ 30.000, incl. reservemotor (sammen med GLM 4).  Klargøres ved Wallace Smith’s Skibsværft, Baltimore, MD, US.  11dec1952 er LCM med spares afskibet i Baltimore med MSTS SS Alma Victory med ankomst til Grønnedal 22dec1952.  Omkostninger for transporten, US $ 6.350.  GLM 13 deltog i opmåling med Heimdal i sommeren 1953.  SVK 5243 af 10dec1953:  Direkte fra USA overtagne LCM betegnes GLM 3.  SMI 132 af 09feb55:  LCM13 er sat på land og er den bedste.  Absolut kassationsgrænse 2 år.  Sænket 01jul1960 i Arsuk fjord. 

ID 7:  GLM 4.   (ex-LCM 28618 eller 30390).  Købt fra fa. Southeast Sales Co., New York, NY US i 1952 for US $ 30.000, incl. reservemotor (sammen med GLM 3).  Klargøres ved Wallace Smith’s Skibsværft, Baltimore, MD, US.  11dec1952 er LCM med spares afskibet i Baltimore med MSTS SS Alma Victory med ankomst til Grønnedal 22dec52.  Omkostninger for transporten, US $ 6.350.  SVK 5243 af 10dec1953:  Direkte fra USA overtagne LCM betegnes GLM 4.  SMI 132 af 09feb1955:  LCM14, indefrosset ved kaj.  Absolut kassationsgrænse 1 år.  SMI skr. 847 af 19jul1957:  LCM 2 (GLM 14) er kasseret med udgang af året.  SMI 722 af 27maj1958:  LCM 2 (GLM 12) (#måske GLM 14?) er kasseret og anmodes realiseret.  Sænket 01jul1960 i Arsuk fjord. 

ID 8:  SKA 7?.  Landgangsbåde af amerikansk type LCM 3. (GM motor type 64YTL3). I 1963 og endnu december 1967 fandtes to stk., hvoraf én var leveret marts 1961, og én var søsat ca. 20.05.61. I oktober 1960 betaltes for en skrue til en LCM.  En båd var ca. april 1963 til april 1964 udlånt til GTO.  Skæbne ukendt. 

ID 9:  SKA 8.  Landgangsbåde af amerikansk type LCM 3.  (GM motor type 64YTL3). I 1963 og endnu dec1967 fandtes to stk., hvoraf én var leveret mar1961, og én var søsat ca. 20.05.1961. I okt1960 betaltes for en skrue til en LCM. I 1962 anvendtes en af bådene af Søopmåling Grønland under betegnelsen SKA 8.  En båd var ca. april 1963 til april 1964 udlånt til GTO.  Skæbne ukendt. 

* Har haft adskillige andre betegnelser (se enheds historie).

# Denne beskrivelse er lavet ud fra mange modstridende optegnelser, men skulle give et nogenlunde retvisende billede.  (ID 5 er måske identisk med ID 2 eller 3).