Flådens Skibe og Fartøjer

Gunnar Olsen  Svenn Storgaard

DSC05566

Bogen kan sandsynligvis ikke mere købes, men kan lånes på biblioteket, samt findes i PDF-format på "Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venners" hjemmeside, www.marinehist.dk.

Klik på knapper på menulinjen for at se beskrivelse af menupunkter.

FSOF HNGR 220710 000001 kopi

Henrik Gerner.  Orlogsværftet (145).  (K: 12apr1927).  Første skib bygget på Dokøen.  (FK: 10.04.1928 / S: 29aug1943).  Sat i brand og sænket af egen besætning på Holmen 29aug1943.  Bjerget af tyskerne 26okt1943 og fjernet fra Holmen.  05nov1943, forskib vandfyldt, sandsynligvis grundet sabotage.  30mar1945, sat under vand i Pölitzer Bucht, nord for Stettin.  Fundet i 1947 i en sidegren til Oder nær byen Police* i Polen.  Det lykkedes med en del vanskeligheder at få tilladelse til at besigtige vraget, der stod på grund med hoveddækket under vand med bro og dækshus agter fjernet.  Blev ikke bjærget af danske myndigheder, pga. skibets alder samt erfaringer med sovjetisk obstruktion ved tidligere forsøg på at bjerge danske fartøjer.  Skibet dukkede op, som under ombygning til bjergningsfartøj for polske interesser med navnet M/S Tryton, ved det finske værft Ruona Oy, Raahe i juli 1951.  Værftet ønskede tekniske oplysninger, men det blev afvist af de danske myndigheder, da ejendomsretten til skibet ikke er afstået.  Videre skæbne ukendt. 

*Police / Pölitz er hhv. det polske og tyske for samme by.

 

Navn:  Navngivet efter Fabrikmester ved Orlogsværftet Henrik Gerner (1741-1787) og første skib med dette navn.  

 

Note:  I et brev fra den danske militærmission i Berlin af 01apr1955 til Udenrigsministeriet, oplyses at man fra konsulatet i Flensborg har modtaget en indberetning af 25mar1955, som nævner en artikel i avisen Schlewig-Holsteinische Volkzeitung.  Af denne artikel fremgår, at det øststyske sikkerhedspoliti anvender bl.a. 2 danske fartøjer, Ernst Thälmann og Prenzlau*, hhv. tidligere Hvidbjørnen og Henrik Gerner.  En allieret embedsmand har bekræftet, at det handler om danske fartøjer, men at dette ikke er nyt for danske myndigheder.  (Håndskrevet på brev: Nævner tidligere akter vedr. polsk tilknytning).   *Er faktisk ex-Kvintus (Quintus).  

 

*IKS:    GRDW (til 31dec1933).  OVKA (fra 01jan1934).  

Skærmbillede 2015 06 17 kl. 12.40.44

Henrik Gerner (Foto: Forsvarets Bibliotek).

Skærmbillede 2015 06 17 kl. 12.46.51

Henrik Gerner (Foto: Forsvarets Bibliotek).

 

MAB 00520

Henrik Gerner, som fundet ved Police.  (Foto: Marinens Bibliotek).