Flådens Skibe og Fartøjer

Gunnar Olsen  Svenn Storgaard

DSC05566

Bogen kan sandsynligvis ikke mere købes, men kan lånes på biblioteket, samt findes i PDF-format på "Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venners" hjemmeside, www.marinehist.dk.

Klik på knapper på menulinjen for at se beskrivelse af menupunkter.

 PILLAU.  (Flensburger Schiffsbau Gesellschaft (378).  135 BRT.  L: 29,6 m).  I København lå efter 1945 den tyske bugserbåd ,,Pillau “.  Blev 04dec1946 fra 10m-bassinet indlagt på Holmen.  I januar 1947 forsøgte FMN at få overdraget fartøjet fra Handelsministeriet til brug som torpedoindbjærgningsfartøj, men det skete af en eller anden årsag ikke. 

   22dec1950 solgt til Em.Z.Svitzers Bjergnings-Entreprise for kr. 155.000, omdøbt ,,Skuld“ (OXQJ).  1969 omdøbt ,, Valkyrien”.  1971 solgt til Grækenland, omdøbt ,,Marigo Matsas”.  Stærkt beskadiget ved kollision i Piræus marts 1978. 

Antagelig ophugget.