Flådens Skibe og Fartøjer

Gunnar Olsen  Svenn Storgaard

DSC05566

Bogen kan sandsynligvis ikke mere købes, men kan lånes på biblioteket, samt findes i PDF-format på "Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venners" hjemmeside, www.marinehist.dk.

Klik på knapper på menulinjen for at se beskrivelse af menupunkter.

2.4.20               Pg. 53

GLENTEN-klassen.

 

Navn                                         PT-nr               IKS        Søsat                Indgået                  Udgået

ex - S 122    1C                          -                       -             30.12.42           

T 51/ GLENTEN  2B                 P551                 OVFG     10.10.44            01.11.47                 27.02.61

T 52/ GRIBBEN 1C                   P552                 OVFH     31.05.41            15.04.48                 25.04.60

T 53/ HAVØRNEN 2A               P553                 OVFI      26.08.44            19.11.48                 06.06.57

T 54/ HÆRFUGLEN 1C            P554                 OVFJ      28.11.41            21.03.49*               06.10.54

T 55/ HØGEN   2A                    P555                 OVFK     07.07.44            28.03.49                 04.10.57

T 56/ ISFUGLEN 1C                 P556                 OVFL     05.06.43            08.07.49                 06.10.54

T 57/ JAGTFALKEN 2B            P557                 OVFM    13.10.44            08.07.49                 01.05.62

T 58/ MUSVAAGEN 1B             P558                 OVFN     22.04.42            15.07.50                 06.10.54

T 59/ RAAGEN  2A                   P559                 OVFO     12.05.44            01.11.49                 06.06.57

T 60/ RAVNEN  1B                    P560                 OVFP*    23.02.43            10.01.53                 01.05.62

T 61/ SKADEN  2A                    P561                 OVFQ*   15.07.44            07.10.50                 25.04.60

STORMFUGLEN   1B               P562                 OVFR     06.09.41            08.10.52                 20.10.62

TAARNFALKEN   2B                P563                 OVFS     18.09.44            12.05.52                 06.06.57

TRANEN        1A                      P564                 OVFT     06.08.42            03.11.55                 26.04.63

FALKEN        2B                      P565                 OVFU     14.09.44            07.02.53                 17.07.61

HEJREN        1C                       P566                 OVFV     13.06.42            05.01.56                 28.12.64

LOMMEN        2A                     P567                 OVFW    29.09.44            21.04.53                 04.09.61

T 62/ VIBEN   1B                      P568                 OVFX     06.11.41            03.11.55                 13.09.65

(* I Danmarks Skibsliste 1951 angives IKS for T 61 som OVFP; men fra 1952 angives T60/Ravnen som OVFP og T61/Skaden som OVFQ)

 

Grp 1 - A - B - C:  

Depl:              st   92,5     fl   115

Dim :              L:  kvl  34,05     pp 34,20     oa  34,94

                      B:  5,10                             D:   1,67

Mask:             3  DM    Mercedes-Benz       3 skruer

                      (Grp A): Type  MB511A  20 cyl m/kompressor.  7.500 bhk

                      (Grp B + C): Type MB501  20 cyl u/kompressor.  6.000 bhk

                      I de både, der endnu var i tjeneste 1958, erstattedes motorerne af type MB511.

Fart:               (Grp A):  41 kn    (Grp B):  39,5 kn   (Grp C):  38,5 kn

Radi:              700 sm ved 30 kn oliebeholdning:  16,7 m3

Bes :               22

Arm :              torpedoer: 2  533 mm  TR (2x1) + 2 reservetorpedoer.

                      (I HEJREN fra sidst i 1950'erne:  4  533 mm  TR (4 x 1)  2 faste + 2 drejelige)

                      kanoner:

                      Til ca. 1955:        1  20 mm Mk M/   LvSa i brønd forude

                                                4  20 mm Mk M/42 LvSa2 M/46  (2x2), tysk model.

                      Fra ca. 1955:        1  40 mm Mk M/48 LvSa agter

                                                1  20 mm Mk LvSa i brønd forude

                                                2  20 mm Mk M/42 LvSa2 M/46 (1x2) midtskibs; senere fjernet.

                      miner:                 mineskinner på dæk.

 

Grp 2 - A  - B:

Depl:              v/kvl  99              (Grp 2A): st  105     fl  122

                                                (Grp 2B): st  107     fl  124

Dim :              L:  kvl  34,05     oa  34,94

                      B:   5,10              D:  1,67

Mask:             3  DM    Mercedes-Benz, Type MB 511, 7.500 bhk.    3 skruer

Fart:               45 kn,  altn  42 kn

Radi:              (Grp 2A): 700 sm ved 30kn,  (Grp 2B): 750 sm.

                      Olie: (Grp 2A):  16,7 m3, (Grp 2B):  17 m3.

Bes  :              22

Arm:               torpedoer: 2  533 mm  TR  (2x1) + 2 reservetorpedoer

                      kanoner:

                      Til ca. 1955:        1  20 mm Mk M/   LvSa i brønd forude

                                                4  20 mm Mk M/42 LvSa2 M/46  (2x2), tysk model.

                      Fra ca. 1955:        1  40 mm Mk M/48 LvSa agter

                                                1  20 mm Mk M/   LvSa i brønd forude

                                                2  20 mm Mk M/42 LvSa2 M/46 (1x2) midtskibs; senere fjernet.

                      miner:                 mineskinner på dæk

Tidligere tyske Schnellboote (af de allierede betegnet som E-Boats (= Enemy boats)). De oprindelige enheder købt i flere omgange fra de amerikanske myndigheder; i første omgang 10 både for ialt $ 42.500, senere endnu fire. Seks både overtoges fra Norge 1951.

Rekonstrueret og repareret på forskellige værfter i perioden 1949 (ISFUGLEN) til 1954 (VIBEN). 

I 1953 deltog i alt otte både i et forsøg med forskellige farver, idet hver farve blev påmalet 2 både.  Fordelingen skulle være som følger:  marinegrå, LOMMEN og GLENTEN,  hvid ( beskrevet som snavset-mat-grå-hvid),   HÆRFUGLEN og RAVNEN, søgrøn,  SKADEN og RAAGEN, samt lysblå (køkkenblå), TAARNFALKEN og formentlig FALKEN.  Forsøget skulle prøve at afgøre hvilken farve, der ville være den bedst egnede til fremtidig brug.  I maj 1955 bestemtes, at motortorpedobåde skulle males hvide snarest. Fra ca. 1961 maledes overlevende både olivengrønne.

2 mtb skrog købtes i England, og dele herfra udtoges juli 1949 af fa. Hayes, Pembroke Dock, England. (nævnt i skrivelse fra juni 1950. Disse både har ikke kunnet identificeres.

Uddrag af generalrapporter: "I vind 4 Beaufort i Østersøen og Kattegat vil armering kunne anvendes, mens vind 5 er grænsen for operation. Den klarer sig bedre i lang og høj sø fremfor kort, krap sø. Manøvre kræver en del plads, da motorernes kraft giver en voldsom acceleration, hvorfor havnemanøvre skal foregå med forsigtighed. Bådens strukturelle styrke er sådan, at der ikke kan gåes frem og bak på to motorer samtidig, hvilket begrænser manøvreevnen".

Ex. S.122. Schlichting Werft, Travemünde (1022). Indgik i Kriegsmarine 21.02.43. 1945 tildelt USA. Fra 18.01.46 underlagt OMGUS. Erhvervet juli 1947. Ikke indgået. Anvendt som reservedelslager. Solgt til ophugning omkring årsskiftet 1952/53.

T 51. Fr. Lürssen, Vegesack (13006). Ex. "S.306". Var ikke færdigbygget april 1945. Tildelt USA 1945. Fra 07.02.46 underlagt OMGUS. Erhvervet 31.07.47. (FK: 01.11.47 /S: 15.12.59).  01.04.51 navngivet GLENTEN (P 551). Solgt 20.04.61 til H.J.Hansen, Odense for kr. 12.492. Ophugget.

T 52. Schlichting Werft, Travemünde (1007). Ex. "S.107". Indgik i Kriegsmarine 06.07.41. Tildelt USA 1945. Fra 01.02.46 underlagt OMGUS. Ankom København juli 1947. (FK: 15.04.48 /S: 01.05.59). 01.04.51 navngivet GRIBBEN (P 552). Solgt 21.06.60 til H.J.Hansen, Odense sammen med SKADEN for tilsammen kr. 31.789. Ophugget.

T 53. Fr. Lürssen, Vegesack (12986). Ex. "S.216". Overtaget af Kriegsmarine 27.12.44. Tildelt USA 1945. Fra 18.01.46 underlagt OMGUS. (FK: 19.11.48 /S: 03.11.55). 01.04.51 navngivet HAVØRNEN (P 553).  Strandede under øvelsessejlads 03.12.52 på Scroby Sands udfor Great Yarmouth, England. Bjærget i løbet af januar 1953 og indkom til Great Yarmouth 15.01.  Ankom København under bugsering 27.01. Repareret og atter i tjeneste.  Solgt 21.10.57 til Rederiet Sundfarten, Virum sammen med RAAGEN og TAARNFALKEN for tilsammen kr. 49.500.

T 54. Schlichting Werft, Travemünde (1033). Ex. "S.133". Indgik i Kriegsmarine 31.12.43. Tildelt USA 1945. Fra 18.01.46 underlagt OMGUS. Ankom København juli 1947. (FK: 21.03.49 /S: 30.04.53). 01.04.51 navngivet HÆRFUGLEN (P 554). Solgt 27.05.55 til H.J.Hansen, Odense for kr. 22.883. Ophugget.

T 55. Fr. Lürssen, Vegesack (12976). Ex. "S.206". Indgik i Kriegsmarine 31.08.44. Tildelt USA 1945. Fra 18.01.46 underlagt OMGUS. Ankom København 20.06.48. (FK: 20.04.49 /S: 04.09.57).  01.04.51 navngivet HØGEN (P 555).  Kolliderede 04.09.57 kl ca 0330 med FLYVEFISKEN under øvelse i Store Bælt og sank. Hævet 10.09. og indbragt til Nyborg Værft. Solgt 23.09. til Petersen & Albeck, Kbh. for kr. 11.655. Ophugget.

T 56. Schlichting Werft, Travemünde (112). Ex. "S.127". Indgik i Kriegsmarine 10.07.43. Tildelt USA 1945. Fra 18.01.46 underlagt OMGUS. Erhvervet juli 47. (FK: 08.07.49 /S: 02.02.53). Adopteret af Hørsholm 06.08.49 i Rungsted Havn. 01.04.51 navngivet ISFUGLEN (P 556). Solgt 27.05.55 til H.J.Hansen, Odense for kr. 22.883. Ophugget.

T 57. Fr. Lürssen, Vegesack (13005). Ex. "S.305". Indgik i Kriegsmarine 29.03.45. Tildelt USA 1945. Fra 22.02.46 underlagt OMGUS. Ankom København 20.06.48. (FK: 27.09.49 /S: 09.12.60). 01.04.51 navngivet JAGTFALKEN (P 557). Solgt 06.07.62 til Ingeniørfirmaet Minerva, Vanløse for kr 15.131. Skroget observeret i Hundested 1966 og 1968 uden overbygning.

T 58. Fr. Lürssen, Vegesack (12879). Ex. "S.79". Indgik i Kriegsmarine 27.06.42. Tildelt USA 1945. Fra 18.01.46 underlagt OMGUS. Erhvervet juli 1947. (FK: 15.09.50/ S: 24.09.53). 01.04.51 navngivet MUSVAAGEN (P 558). Solgt 27.05.55 til H.J.Hansen, Odense for kr. 22.883. Ophugget.

T 59. Fr. Lürssen, Vegesack (12967). Ex. "S.197". Indgik i Kriegsmarine 10.07.44. Tildelt USA 1945. Fra 07.02.46 underlagt OMGUS. Erhvervet 25.07.47. (FK: 06.02.50 /S: 23.06.55). Adopteret af Stubbekøbing 03.06.50. Forliste 26.02.51 i Nordsøen efter kollision med engelsk MTB 5518. Bjærget sidst på året og under reparation til efteråret 1952. Blev samtidig forsynet med udfaldende stævn. Reparationen foretaget hos Lürssen i Vesttyskland. Igen i tjeneste.  01.04.51 navngivet RAAGEN (P 559). Solgt 21.10.57 til Rederiet Sundfarten, Virum sammen med HAVØRNEN og TAARNFALKEN for tilsammen kr. 49.500.  Muligvis endt som dækmole i Humlebæk.

(T 60). Fr. Lürssen, Vegesack (12897). Ex. "S.97". Indgik i Kriegsmarine 25.03.43. Tildelt USA 1945. Fra 07.02.46 underlagt OMGUS. Erhvervet juli 47. (FK: 10.01.53 /S: 01.02.62). 01.04.51 navngivet RAVNEN (P 560). Kom ikke i tjeneste med T-nr.  Solgt 22.01.63 til Anglo Diesel Co., England for kr 18.350. På grund af manglende betaling af købesummen, påny udbudt til salg og 29.11.63 solgt til Windway Marine Service, Cardiff for kr 10.300.

T 61. Fr. Lürssen, Vegesack (12977). Ex. "S.207". Indgik i Kriegsmarine 19.09.44. Tildelt England 1945. Fra 07.02.46 underlagt OMGUS. Ankom København 20.06.48. (FK: 09.11.50 /S: 09.02.59). 01.04.51 navngivet SKADEN (P 561).  Solgt sammen med GRIBBEN 21.06.60 til H.J.Hansen, Odense for tilsammen kr 31.789. Ophugget.

STORMFUGLEN. Fr. Lürssen, Vegesack (12857). Ex. "S.64". Indgik i Kriegsmarine 02.11.41. Skulle 20.07.44 være overgivet til Finland; ikke gennemført. Tildelt USA 1945. Fra 18.01.46 underlagt OMGUS. Overgik til Norge juli 1947. I tjeneste dér som "Lyn". Udgik af norsk tjeneste oktober 1950. (FK: 08.10.53 /S: 04.10.62). Solgt 26.01.65 til Petersen & Albeck, Kbh. for kr. 13.050. Ophugget.

TAARNFALKEN. Fr. Lürssen, Vegesack (13003). Ex. "S.303". Indgik i Kriegsmarine 24.02.45. Tildelt England 1945. Fra 18.01.46 underlagt OMGUS. Overgik juli 1947 til Norge. I tjeneste dér som "E.2", senere "B.92" og "Brann". (FK: 12.05.52 /S: 07.05.56). Solgt 21.10.57 sammen med HAVØRNEN og RAAGEN til Rederiet Sundfarten, Virum for tilsammen kr. 49.500.

TRANEN. Fr. Lürssen, Vegesack (12885). Ex. "S.85". Indgik i Kriegsmarine 07.10.42. Tildelt USA 1945. Fra 01.02.46 underlagt OMGUS. Overgik juli 1947 til Norge. I tjeneste dér som "B.95" og senere "Storm". (FK: 03.11.55 /S: 27.03.63). Sank om morgenen 27.03.63 udfor Stavanger efter kollision med norsk fiskekutter "Trygg". Hævet i slutningen af april 1963 og solgt til Haugesund Mek. Verkstad formentlig til ophugning.

FALKEN. Fr. Lürssen, Vegesack (13002). Ex. "S.302". Indgik i Kriegsmarine 12.02.45. Tildelt USA 1945. Fra 07.02.46 underlagt OMGUS. Juli 1947 overgået til Norge. I tjeneste dér som "E.1", senere "B.91" og "Blink". Udgik af norsk tjeneste oktober 1950. Navn tildelt ved Kgl. Resolution af 23.07.52. (FK: 07.02.53 /S: 20.05.61). Solgt 22.11.61 sammen med LOMMEN til Handels- og ingeniørfirmaet Minerva, Vanløse for tilsammen kr. 35.261. Videresolgt til Anglo Diesel Co. London. Senere solgt til Baron von Waynaghy. Oplagt i Kiel sammen med LOMMEN. Solgt december 1972 til ophugning.

HEJREN. Schlichting Werft, Travemünde (1017). Ex. "S.117". Indgik i Kriegsmarine 08.08.42. Skulle 20.07.44 være overgivet til Finland; ikke gennemført. Tildelt USA 1945. Fra 18.01.46 underlagt OMGUS. Overgik til Norge juli 1947. I tjeneste dér som "B.97" og senere "Tross". Navn tildelt ved Kgl. Resolution af 23.07.52. (FK: 05.01.56 /S: 24.10.64). Havde fra slutningen af 1950'erne installeret to stk. drejelige torpedorør på dækket i hhv. styrbord og bagbord side, antagelig som prøveopstilling til FALKEN-kl. Solgt 17.05.65 til Petersen & Albeck, Kbh. for kr 13.550. Ophugget.

LOMMEN. Fr. Lürssen, Vegesack (12965). Ex. "S.195". Indgik i Kriegsmarine 28.06.44. Tildelt USA 1945. Fra 18.01.46 underlagt OMGUS. Overgik til Norge juli 1947. I tjeneste dér som "E.3", senere "B.93" og "Kjekk". Navn tildelt ved Kgl. Resolution af 23.07.52. (FK: 21.04.53 /S: 04.09.61). Solgt 22.11.61 sammen med FALKEN til Handels- og ingeniørfirmaet Minerva, Vanløse for tilsammen kr. 35.261. Senere videresolgt til Anglo Diesel Co., London og igen videresolgt til Baron von Waynaghy. Oplagt i Kiel sammen med FALKEN. Solgt 15.12.72 til E.Möller, Mönckeberg til ophugning.

VIBEN. Fr. Lürssen, Vegesack (12861). Ex. "S.68". Indgik i Kriegsmarine 01.07.42. Tildelt USA 1945. Fra 18.01.46 underlagt OMGUS. Erhvervet juli 1947. I august 1949 tillodes det, at dele udtoges af båden til brug ved istandsættelsen af øvrige både. Navn tildelt ved Kgl. Resolution af 23.07.52. (FK: 03.11.55 /S: 12.01.65). Fra ca. april 1964 kunne båden kun sejle på to motorer pga. havari på midterste motor. Solgt 17.01.66 til H.J.Hansen, Odense for kr 37.689. Ophugget marts 1966.  (Muligvis tiltænkt betegnelsen T 62).

Ændring:  T51    Søsat     10.10.44

            T52                  31.05.41

            T53                  26.08.44

            T54                  28.11.43

            T55                  07.07.44

            T56                  05.06.43

            T57                  13.10.44

            T58                  22.04.42

            T59                  12.05.44

            T60      Søsat     23.02.43

            T61                  15.0.44

            STRM              06.09.41

            TAAR               18.09.44

            TRAN               06.08.42

            FALK               14.09.44

            HEJR                14.09.44

            LOMN              29.09.44

            VIBN                06.11.41           

I 1953 deltog i alt otte både i et forsøg med forskellige farver, idet hver farve blev påmalet 2 både.  Fordelingen skulle være som følger:  marinegrå, LOMMEN og GLENTEN,  hvid ( beskrevet som snavset-mat-grå-hvid),   HÆRFUGLEN og RAVNEN, søgrøn,  SKADEN og RAAGEN, samt lysblå (køkkenblå), TAARNFALKEN og formentlig FALKEN.  Forsøget skulle prøve at afgøre hvilken farve, der ville være den bedst egnede til fremtidig brug.

Kilder:  

            Ændret  15aug20             print 20mar02